Τι είναι το cyCompare;

Διαδραστικό εργαλείο σύγκρισης τιμών των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το εργαλείο σας παρέχει την δυνατότητα να συγκρίνετε τα διάφορά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν οι παροχείς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και αφορούν τη Σταθερή Τηλεφωνία, την Κινητή Τηλεφωνία, την Ευρυζωνική πρόσβαση (σταθερή και κινητή) και τις Δεσμοποιημένες Υπηρεσίες (πακέτα τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης).